Een pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen. Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voetonderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken van de te behandelen voeten. De pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In de behandeling verzorgt hij/zij nagels, verwijdert eelt en –indien aanwezig- likdoorns. Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.

Lees verder

Een pedicure kan in het bezit zijn van een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' (DV) en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten' (RV). Naast een basisvoetbehandeling is hij/zij gespecialiseerd in het geven van een voetbehandeling bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten. De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.

Daarnaast voert de medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties. Afhankelijk van de klachten van de cliënt voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Zij kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen pas ik onder meer anti-druktechnieken toe. Ook voor nagelprothesen- en reparaties kunt u bij mij terecht. Om de nagel te reguleren plaats ik nagelbeugels. Ook is de medisch pedicure op de hoogte van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. De medisch pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines.

 

Registervermelding

Om aan alle strenge eisen te voldoen, sta ik vermeld in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van mij als geregistreerde pedicure. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen en voorwaarden worden onze pedicures continu bijgeschoold. Uw voeten zijn bij mij in goede handen. Naast deze registratie bij het KRP ben ik ook getoetst en lid van ProVoet, branche organisatie voor pedicures.

.

Vergoeding zorgverzekeraars

De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

Zie hiervoor dekking zorgverzekeraars.

.

Continuiteit van kennis en kunde

Geregistreerde (medisch) pedicures verplichten zich tot het behalen van accreditatiepunten door bij- en nascholingen. Zij werken volgens de Richtlijnen ‘Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’ en ‘Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening, welke beroepsspecifieke aanvullingen zijn op bestaande (algemenere) richtlijnen.

.